Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/282

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
256
MIEREN IN CENTRAL-AFRIKA.

der Baghirmi, welk land gelegen is ten zuid-oosten van het meer Tsad, en dat zich nagenoeg 10° tot 13° N.B. uitstrekt.

Dr. H. BARTH, Reisen u. Entdeckungen in Nord- and Central-
Afrika, 1849—1855. III Bd. 1857 S. 354.
 


DE HUMBOLDT-GLETSCHER.


 

Ofschoon Zwitserland het eigenlijke land der Gletschers genoemd kan worden, zoo zijn toch ook Noord-Europa, voornamelijk Noorwegen, en de nog noordelijker gelegen streken der aarde rijk aan Gletschers of ijsmeren. Uit het berigt van de laatste vruchtelooze Noordpoolexpeditie van kapt. elisha kent kane blijkt, dat in het noordelijkste gedeelte der Baffinsbaai tusschen de 79° en 80° N.B. een Gletscher bestaat, die welligt de grootste der wereld is en daarom door den ontdekker naar den grootsten natuuronderzoeker Humboldt-Gletscher genoemd is. Deze Gletscher eindigt met eene breedte van 12 geogr. m. in de Baffinsbaai; zijne lengte kon door den stoutmoedigen kane, die helaas spoedig na zijne tehuiskomst aan de gevolgen van zijne vermoeijenissen overleden is, natuurlijk niet bepaald worden. Daar echter bij de Gletschers doorgaans de breedte tot de lengte staat, als minstens 1—4 en hoogstens 1—6, zoo mag men het er wel voor houden, dat de Humboldt-Gletscher ongeveer 60 geogr. m. lang zal zijn. De hoogte van den eindwal werd op ongeveer 300 voet geschat. Kane vond den Gletscher in het algemeen, vooral ook ten opzigte van den aard van het ijs, volkomen gelijk aan de echte Gletschers der Alpen en van Noorwegen. Hij verschilde daarvan alleen door zijne verbazende afmetingen. Hij noemt hem een onafzienbaar ijsplateau en schildert hem af als een beeld van beweging en kracht, niet als dat van rust.

Het belangrijkste van dezen Gletscher is welligt, dat hij in het water der zee eindigt en daardoor niet alleen afsmelt, maar ook afbreekt, en alzoo aanleiding geeft tot de vorming van verbazende ijsbergen.

v. L.