Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/372

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

LIJST der GEZANGEN.

41. De Ontfermer.
42. Troost der verlosfing.
43. Zielverheffing tot Jezus.
44. Aan Jezus.
45. Aan Jezus.
46. Jezus grootheid.
47. Jezus lof op aarde.
48. Aan den Verloslèr.
49. Aan Jezus den Verlosfer.
50. Aan Jezus.
51. Jezus trouwe.

IV.

GELOOF en VERTROUWEN.

№ 52. De Geloofsartikelen.
53. Geloof aan God.
54. Noodzakelijkheid des geloofs in Jezus Christus.
55. Vaste grond der hoop.
56. Opwekking tot kinderlijk vertrouwen.
57. Blijdfchap des geloofs.
58. Geloofsroem.

V.

DANKBAAR LEVEN van den CHRISTEN.

№ 59. Werkdadig geloof.
60. Bron van goede werken.
61. Wet van God.
62. Jezus voorbeeld.
63. Liefde tot God.
64. Liefde tot Jezus.
65. Liefde tot Jezus.
66. Afmaning van de zonde.
67. Ootmoed.
68. Zelfsverloochening.
69. Broederliefde.
70. Liefde tot vijanden.
71. Liefde tot vijanden.
72. Mededeelzaamheid.
73. Waakzaamheid.
74. Geestelijke strijd.
75. Toevlugt in verzoekingen.
76. Om bijstand van Gods genade.
77. Christen pligt.
78. De ware Christen de beste burger.

VI.

OEFENING en VOORDEELEN des GEBEDS.

№ 79. Nuttigheid des gebeds.
80. Kinderlijk toeverzigt.
81. Om opgewektheid tot bidden.
82. Dagelijksch gebed.
83. Bede om geloof en heiligheid. .
84. Zucht om meerdere heiliging.
85. Gebed in verzoekingen.
86. Tegen verstrooijing van gedachten.
87. Amen.

VII.

Bij de VIERING van den OPENBAREN GODSDIENST.

№ 88. Voortreffelijkheid der Openbaring boven de Rede.
89. Voortreffelijkheid van Jezus leer.