Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/375

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

LIJST

VAN ALLE

GEZANGEN.

NAAR DE RANG VAN HET  A.  B.  C.
A.

Gezang.
Aarde! zucht niet meer, 143.
Ach! hoe dwaas is ’t met vertrouwen 133.
Alle roem is uitgefloten 38.
Almagtig’ God! door waar berouw bewogen 35.
Als de nacht van bange zorgen 24.
Als ik, wanneer mijn sterfuur slaat, 184.
Al wie Gods woord niet houdt, en zegt, 59.

B.

Broeders, komt! de Heiland noodt, 101.

D.

Daar laat Gods liefdestem zich hooren, 169.
Dat nu elk d’ Algoedheid prijze, 175.
Dat w’ U deez’ dag, o Jezus! wijden 90.
Deez’ aarde zij een tranendal, 30.
De Heer is God, en niemand meer, 4.
De Heer is God, de Heer is God! 178.
De Heer is waarlijk opgedaan, 149.
Den hoogen God alleen zij eer! 2.
Diep, o God! in ’t stof gebogen, 130.
Dit is de dag, dien God ons schenkt, 112.

E.

Een ander zij vervuld met schrik 80.

G.

Geef, Jezus! dat ik in mijn’ nood 25.
Geen dwaze vrees beklemm’ uw harte; 56,
Gij Jezus! die ten troon verheven 45.
God, enkel licht, 83.
God heeft ons zijn woord gegeven; 55.
God is mijn lied, 16.
God! oneindig in gena’ 70.
God sprak (men stell’ op berg en rots 13.
God wenkt, daar storten regenvloeden 166.
Halleluja! eeuwig dank en eere, 96.
Halleluja! lofgezongen 50.
Halléluja! lof zij den Heer! 1.
Halleluja! looft den Heer, 117.
’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten, 107.
’k Heb
Xx 2