Pagina:Frank van der Goes Herinneringen Nieuwe Gids (1931).djvu/43

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


vreesden kritikus. Maar dit was ruim vier jaar geleden, en, indien Huet aan uitingen van dien kant eenige aandacht heeft geschonken, moet hem eerder een latere verklaring zijn bijgebleven. N]. de door Kloos in zijn bier afgedrukten brief bedoelde artikelen, Augustus en September 1885 in De Amsterdammer verschenen.

Inderdaad bevatten deze stukken zeer,,Principieel" opgezette beschouwingen, door schriiver dezes gewiid aan de kritische methode van den auteur der Litterarische F antasieén. De vorm moet Huet, die zelf wel eens in het Weekblad schreef, hebben doen glimlachen om de tamelijk plompe navolging van zijn eigen 8de door zijn jeugdigen bediller. Toch mag 00k dit geschrijf als een teeken van den tiid in meer dan een opzicht worden aan— gemerkt. Want hoewel het van de hooge achting getuigt in onzen kring hem toegedragen, bewijst de vrijmoedigheid van den aanval dat onze striidbare meening niemand ontzag. De strekking van het be— toog bewiist naar ik geloof nog iets anders. Immers werd tegenover de manier van Huet die de te beoordeelen werken meestal uit den persoonlijken aard van den schrijver trachtte te verklaren, de historische methode gesteld waarbij voomamelijk naar algemeene, niet—individueele oorzaken wordt gezocht. En hoewel de medewerker aan De Amsterdammer zeker niet bij machte was het positieve bestanddeel van deze kritiek behoorlijk te ontwikkelen, vertegenwoordigden toch zijn aanmerkingen op de psychologische methode van Busken Huet,

42