Pagina:Frank van der Goes Herinneringen Nieuwe Gids (1931).pdf/129

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


Wat mooi is in Kunst of belangrijk in Idee zal er gelijkelijk zijn plaats krijgen; en de Kunst zullen wij er niet naar een school-leer, en de Idee niet naar haar overeenstemming met een andere idee beoordeelen.


En nog eens schrijft hij aan het slot:


Zoo zal het best zijn wat het wezen moet: een spiegel van onzen Tijd.


Een spiegel, koude en beweginglooze vlakte die enkel het licht weerkaatst, niet een vlam die licht en warmte verspreidt—dit, ziet men, is voor den nog jongen tijdschriftleider het zinnebeeld geworden. En zooals een spiegel slechts teruggeeft, zoo verklaarden ook de woordvoerders voor Kroniek en Nieuwe Gids dat zij hoofdzakelijk refereerend zouden te werk gaan. „Meedeelen en bespreken”, „vermelden en bespreken" zal het weekblad de onderwerpen van het oogenblik. De „groote maatschappelijke en politieke verschijnselen” zal de Kroniek hen beoordeelen, en er leiding aan trachten te geven?—gezegd wordt alleen dat zij „binnen de grenzen liggen die dit weekblad zich afbakent”.

Hetzelfde wat Verwey geschreven had in Augustus, schreef Kloos in December:

Voor alles zullen wij vermijden den schijn aan
128