Pagina:Frank van der Goes Herinneringen Nieuwe Gids (1931).pdf/96

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


u niemand verzocht hebt den heer Van Looy om kopie te vragen en dat de samenstelling van de „Nieuwe Gids” buiten uw werkkring ligt.

Dit is de letterliefde wat ver gedreven en de fiktie van een advokaat tot den regel van een fatsoenlijk man gemaakt.
Met u hebben de heer Van der Goes en ik afspraak gemaakt een April-nr. samen te stellen; op uw raad hebben wij den drukker mondeling en u schriftelijk kennis gegeven dat dit gebeuren zou; met uw voorkennis, instemming ja, zichtbare verlichting en ingenomenheid is, na overleg met u en in uwe tegenwoordigheid het verzoek aan den heer Van Looy beraamd. Van u ook ontving ik, nadat u van inzicht veranderd was, een briefje waarin u mij onder dankzegging voor mijn welwillendheid, verzocht geen moeite meer te doen.
U hebt gemeend dat het u vrij stond de kopie die ik u al gezonden had door de redaktie te doen uitgeven. U hebt me geschreven dat ik niet boos moest worden als u niet antwoordt op mijn verzoek om die kopie terug, want dat u op raad van uw advokaat de houding aannam als wist u van den inhoud nooit iets af. Nu, dat moet u zelf weten. Deze fiktie is zoo goed als een andere. Maak er verzen van. Ga er geharnast in tegen de artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Verheug u dat ge op grond van die fiktie zoo juridisch als moreel u verantwoorden wilt. Alleen ...
U weet wel dat een fiktie een fiktie is.
95