Pagina:Frank van der Goes Herinneringen Nieuwe Gids (1931).pdf/98

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


Amsterdammer gewend, die in haar nummer van 13 Mei dit bericht plaatste:


Dr. Ch.M. van Deventer verzoekt ons mede te deelen, dat zijn artikel over Plato's Symposion, in de laatst verschenen N. Gids-aflevering gepubliceerd, zonder voorkennis van den schrijver is geplaatst. Reeds verscheidene maanden geleden had de schrijver aan den heer Kloos te kennen gegeven, dat hij zijn betrekking tot hem als verbroken beschouwde.
Het thans verschenen stuk is het tweede gedeelte van een artikel dat de schrijver in zijn geheel aan den toenmaligen redakteur-sekretaris had aangeboden, nadat hem door dezen de formeele toezegging was gedaan dat de bijdrage in haar geheel zou geplaatst worden.


De geheele hier opgenomen korrespondentie liet De Amsterdammer achter dit stukje volgen.

Aan den staat van zaken iets veranderen, konden deze protesten niet; als bevestiging van het hier verhaalde en vooral als teekenen van het oordeel in onzen kring over de tusschenregeering Kloos-Tideman, mochten ze echter niet onvermeld blijven.

Op welk bezwaar de ook later nog ingestelde poging om den Nieuwe Gids uit haar handen te halen, moest afstuiten, is reeds gezegd. De raadsman van den heer Versluys had den rechtstoestand maar al te goed beseft toen hij hem verzekerde dat hij de

97