Pagina:Het Esperanto.pdf/16

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 16 —

Alleenlijk, omdat de Chineezen de r niet hebben, hij ook wil er weinig van weten, en zet meestal de l in de plaats; mer is nu mel, en Amerika wordt Melop.

Voor dezelfde gewichtige redenen, Azië is Silop, Europa Yulop, Afrika Fikop en Australië Talop.

Moet er niet gezegd worden dat zoo eene doenwijze kinderachtig is?

En nogtans moeten wij er op aandringen.

Met alzoo de hoofden te draaien, heeft het Volapük het meeste kwaad gedaan aan het gedacht eener wederlandsche taal.

Volgens heer Moch's geheel juiste bemerking—eene omstandigheid, klein in den schijn, kwam zoo niet het getal der volapukisten, toch dit dergenen die kennis met de taal wilden maken, vermeerderen. Die omstandigheid was enkel de naam der nieuwe taal.

Tot dan toe hadden zijne voorgangers nooit gedacht de vrucht hunner opsporingen met eenen eigen naam te dopen. Heer Schleyer vond voor zijne taal eenen naam, moeilijk om verstaan, maar zoo gemakkelijk om te onthouden, dat hij de instorting zijner uitvinding overleefd heeft.

Op heden, is het woord Volapük een gemeene naam geworden, op onbedachtzame wijze, aan alle wederlandsche taal gegeven; nog meer, het gebeurt niet zelden, wanneer iemand eenige onverstaanbare volzinnen of woorden hoort, dat hij uitroept: «Het is Volapük!»

Die algemeene bekendheid van het Volapük verplicht ons, hoe weinig het nu ook in gebruik zij van