Pagina:Het Esperanto.pdf/26

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 26 —

het Vlaamsch woord lauw.—Aŭ en eŭ zijn de eenige tweeklanken die in het Esperanto bestaan.

5. De volgende letters bestaan niet in het Esperanto: ij, q, w, x, y.

Klemtoon.—De klemtoon valt immer op de voorlaatste lettergreep. Al de letters worden uitgesproken. De tweeklanken aŭ en eŭ vormen ééne enkele lettergreep.


* * *


Voor wat de keus der woorden betreft, wij hebben reeds gezegd dat de Esperantische woordenlijst uiterst gemakkelijk is, daar zij samengesteld is uit deelen van de beschaafde talen en zulks naar evenredigheid van hun internationaal karakter.

De Esperantische woordenlijst bestaat slechts uit ongeveer 2000 stamwoorden. Met dat klein getal stamwoorden en bij middel van samenstelling uit afleiding kan men alle mogelijke gedachten uitdrukken.

Geef nu de Esperantische woordenlijst aan eenen Spanjaard die niets anders kent dan het Spaansch, zijne moedertaal, en verzoek hem de woorden te doorstrepen welke hij verstaat zonder dezelve geleerd te hebben; hij zal er rond de 1400 uitvagen.

Geef nu die zelfde woordenlijst aan eenen Rus, die alleenlijk zijne moedertaal machtig is, het is deze die er het minst stammen zal aantreffen die uit zijne taal genomen zijn en toch zal hij er rond de 700 vinden.

Daar hebt gij de 2 uiteinden: de Latijnsche en de