Pagina:Het Esperanto.pdf/30

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 30 —

 

V


Tegenwoordige toestand der opkomende wereldtaal.


In Amerika zooals in Europa bestaan verscheidene Esperantische tijdschriften. Het Russisch Keizerrijk beschermt de zaak, in Frankrijk hebben wij de bescherming van vele hooggeplaatste personen, in Duitschland, Engeland, Spanje, Italië, Bulgarië, Holland, enz., telt onze taal machtige voorstaanders en bloeiende tijdschriften.—In België ook is men ernstig met de zaak bezig, wij hebben ons maandblad dat met de hoogste bescherming vereerd wordt. Te Brussel worden regelmatig leergangen van Esperanto gegeven in de Hoogeschool en in de Normaalschool. In Leuven, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, overal komt men in beweging. Overal zullen de voorstaanders der nieuwe taal malkander de hand leenen, en misschien zullen wij welhaast het gelukkig oogenblik beleven, dat men in al de volksscholen der beschaafde wereld het Esperanto zal aanleren als tweede taal.

O, dan zouden handel en nijverheid, door deze nieuwe drijfveer voortgestuwd, met rasse schreden vooruitgaan, dan ware een pleziertochtje in den vreemde dubbel aangenaam, en alsdan zou onze duurbare Moedertaal door de Fransche niet meer verdrukt worden.

Ik kan u derhalve niet genoeg aanwakkeren uwe pogingen te vervoegen met die der reeds bestaande