Pagina:Het Esperanto.pdf/31

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 31 —

strijders en het Esperanto aan te leren. — Veroordeel niet wat gij niet kent!

Nu moeten wij onze moedertaal leeren en daarbij een tiental andere talen, dan zijn wij in staat met vele — doch niet met alle — beschaafde landen in betrekking te treden.

Hoeveel tijd neemt de taalstudie niet weg van ons kortstondig bestaan, kostbaren tijd die wellicht nuttiger zou besteed worden, indien de groote hinderpaal der taalverscheidenheid zich, door onze dagelijksche betrekkingen, niet dringend deed voelen!

Ware het niet veel beter te mogen zeggen aan gelijk welk beschaafd volk: Leer uwe moedertaal en daarbij de algemeene taal en gij zult in staat zijn niet slechts met eenige, maar met alle volkeren in onderhandeling te treden.

Welke kostbare aanwinst van tijd! Welke vooruitgang voor handel en nijverheid! Welk gemak en welke voldoening voor eenieder!

Aan ons allen betaamt het, het onze bij te dragen tot het ondersteunen dier grootsche onderneming, tot het bereiken van het menschlievend, het edel doel, dat onze Esperantische vrienden beoogen!

 

Eendracht maakt macht!