Pagina:Het Esperanto.pdf/32

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 32 —

 

Hoe men de studie van het Esperanto kan aanvangen.


In de plaatsen waar Esperantische lessen gegeven worden, valt zulks gemakkelijk, doch elders is het niet zoo; men is er verplicht handboeken aan te koopen en die te bestudeeren. Om daarmede aan te vangen is het geraadzaam zich te verschaffen:

1e Het Esperanto in tien lessen, door A.-J. Witteryck, aan fr. 0.50, behelst een volledigen leergang, en woorden genoeg om, zonder woordenboek, de alledaagsche gedachten uit te drukken.

2e De Lusthof, prachtig geïllustreerd maandblad, aan fr. 1.50 's jaars, heeft met het eerste nummer van den tweeden jaargang (Juli 1903) een eenvoudigen regelmatigen leergang van Esperanto begonnen. — Proefnummers staan kosteloos ten dienste.

3e La Belga Sonorilo. Belgisch Esperantisch maandblad, aan fr. 2.50 's jaars, geeft artikels in het Esperanto, benevens derzelver vertaling in het Vlaamsch en ook in het Fransch. — Proefnummers staan kosteloos ten dienste.

---

De nrs 1 en 2 hierboven zijn te bekomen te Brugge, bij A.-J. Witteryck-Delplace, Nieuwe Wandeling, 4; — voor nr 3 wende men zich tot M. Seynaeve, Toekomststraat, 3, te Kortrijk. — Men gelieve het bedrag bij de aanvraag te voegen.