Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/220

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

172

 

Protestantsche zending; de kleine zendingsterreinen.

2. In Palembang, ter hoofdplaats, werkt een zendeling van de Mis- sionary Society of the Methodist Episcopal Church (Vereen. Staten van Noord-Amerika), die eene school Leidt, welke op uit. 1913 telde 150 jongens-leerlingen.

Ter hoofdplaats Medan werkt een zendeling van hetzelfde genoot- sohap, die ook hier in 1912 eene school geopend heeft, welke vanwege het onderwijs in het Engelsch wel schijnt op te nemen. Deze school, tor nog toe geheeten English Public School, zal voortaan den naam dragen van The American Methodist School. Het aantal leerlingen bedroeg 120 op uit. 1913.

Volgens recent bericht zal deze zendeling ook scholen openen te Tebing Tinggi, Pangkalan Brandan en Tandjoeng Poera. Naast de godsdienstvakken en het Engelsch, zou ook onderwijs worden ge- geven in de Chineesche taal, en bij voldoende deelneming ook in de muziek.

De Chineesche leerlingen, waarop men voornamelijk het oog heeft, Nederlandsche onderdanen in eene Nederlandsche kolonie, worden hier dus met uitsluiting van de Nederlandsche taal in het Engelsch opgevoed, een feit, dat veel bedenking ontmoet.

3. Ter hoofdplaats Padang werd in 1911 door een Australisch zendeling-leeraar van de Australasian Union Conference of Seventh Day Adventists en een Australisch onderwijzer eene school geopend voor onderwijs in het Engelsch en in den Bijbelschen godsdienst. Te dezer plaatse is ook een zendeling van Barmen (zie beneden).

4. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap, opgericht in 1797 en met het werk in Indië begonnen in 1814, is in 1890 aangevangen ter Oostkust van Sumatra, in de Karo-landen, eerst in de Doesoen, in 1904 ook op de Hoogvlakte. De kosten van dezen tak van het Genootschap werden oorspronkelijk geheel gedragen door eenige tabaksondernemers, door een jaarlijksch subsidie van ƒ 10 000, later verhoogd tot ƒ 17 000. Dit subsidie is thans niet meer voldoende om alle kosten te dekken, zoodat het genootschap een deel daar- van draagt.

Er zijn nu 5 zendelingen en twee zullen er nog worden gezonden. Het aantal scholen bedroeg 34 op uit. 1913. Men verwacht, dat