Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/229

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

181

Op Sumatra, en wel bijzonder op Sumatra's Westkust en in Palembang, begon na 1900 onder de bevolking een sterke drang op te komen naar onderwijs. Daar het aantal Gouvernementsscholen veel te gering en de onderlinge afstand dier scholen te groot was, ontstonden er vele particuliere scholen op initiatief der bevolking, waarbij de bestuursambtenaren de behulpzame hand boden. De gebouwen waren in den regel goed en soms zelfs fraai. Het onderwijzend personeel was echter meestal te jong, doordat de vorming van personeel uit den aard der zaak geen gelijken tred kon houden met de snelle ontwikkeling van dezen onderwijstak. Overigens beloofden deze negerischolen, uit en door de behoeften der bevolking ontstaan en naar de plaatselijke toestanden ingericht, eene schoone toekomst. Op uit. 1912 bedroeg het aantal dezer scholen ter Westkust van Sumatra 193 gesubsidieerde en 33 niet-gesubsidieerde; in Palembang waren deze getallen 74 en 14; in de overige gewesten van Sumatra waren er nog maar weinige scholen van dit type. Op de Westkust bedroeg het aantal leerlingen ruim 1 5000; in Palembang 7800.

In 1913 werden deze scholen verklaard te zijn volksscholen volgens het systeem der dêsa-scholen op Java. (Zie beneden).

Tot de hier besproken categorie behoort nog de niet-gesubsidieerde Hollandsch-Maleische school te Kota Gedang, eene zeer vooruitstrevende negeri, gelegen bij Fort de Koek. Deze school gaat uit van het „Studiefonds Kota Gedang", gevormd uit bijdragen van Inlanders uit die negeri en de omstreken. Dit fonds zond twee jonge Inlandsche onderwijzers naar Nederland ter verdere opleiding voor de Nederlandsche onderwijzersacte. Een hunner overleed; de andere bereikte het doel en is nu werkzaam aan de school van het fonds. Het streven is het onderwijs op deze school gelijken tred te doen houden met dat op de Holl. Inl. scholen[1].


Volksscholen op den voet van het Inlandsch gemeente-onderwijs.

Was het eerst de bedoeling de scholen der 2e klasse met 3- of


  1. Volgens een recent courantenbericht zou door de Sarëkat Oesaha te Padang een Hollandsch-Inlandsche school met Mohammedaansch godsdienst-onderwijs zijn opgericht.