Pagina:Longinus - Over de verhevenheid.pdf/24

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


in verrukking en voer: hen als ’t ware buiten zich zelven; en de werking van het verwonderenswaardige en verbazing wekkende is overal veel sterker dan van hetgeen tot overreding en vermaak is ingerigt. Meestal toch staat de werking van het laatste in onze eigene magt; dan het verhevene, met een onwederstaanbaar geweld werkende, maakt den toehoorder geheel aan zich onderworpen. De schranderheid der uitvinding en wijze schikking der zaken worden niet uit eene of twee plaatsen, maar uit den geheelen zamenhang der rede ter naauwernood voor ons zigtbaar; terwijl integendeel het verhevene, op zijnen tijd aangebragt, gelijk een bliksemstraal alles ter nedewerpt en op eens de gansche vereenigde kracht des redenaars vertoont. — Doch dit en ’t geen ik verder van dien aard zou kunnen bijbrengen, is u, mijn waardste Terentiaan, door eene langdurige oefening zoo wel bekend, dat gij het aan anderen zoudt kunnen ontvouwen.


 

II. HOOFDSTUK.

Of het verhevene tot eene wetenschap kunne gebragt worden.

 

Bij den aanvang van ons werk staat ons te onderzoeken, of men de verhevenheid ook als eene