Pagina:RomeinscheGeschiedenissen1.pdf/15

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezenINLEIDING 9

ter in handen nemen, dan dezen, welke hem zoo geheel uit zijnen kring, zijn land en leevenstijd medevoeren naar de grootsche tooneelen der voorige eeuwen, waarop hij de belangrijkste stukken der menschheid door de zonderlingste, de uitmuntendste spelers versoonen ziet? — In haare beschouwing vergeet de ongelukkige allen eigen leed, ontvangt de voorspoed de heilzaamste lessen der wijsheid, en wordt elke sterveling tot eene grootheid van ziel opgewekt, welke met de verdeling zijner natuur in het naauwste verband staat.

Uit deze bronnen van het edelst en leerzaamst vermaak putteden de bewonderdste vernuften, van het eerste tijdstip af der herleeving van de fraaie letteren en schoone kunsten.Cornelille, Racine, Voltaire zijn de vereeuwiging van hunnen dichtroem, en het altijd voor hun brandend dankoffer van den goeden smaak verschuldigd aan hunne Romeinsche tooneelspelen.De voorstelling van Romeinsche daaden wordt als het toppunt beschouwd van het schilderend kunstvermogen; daardoor heeft, bij kunstkenners, de Romeinsche school den voorrang boven alle anderen; daaraan hebben