Pagina:RomeinscheGeschiedenissen1.pdf/48

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen2KORT VERSLAG OVER ITALIË

Strekking
van Italië.
Dat land, zich van den agt- en- dertigsten tot den zeven- en- veertigsten graad van breedte ten Noorden uitstrekkende, en van de Ionische zee ten Westen, van de Tyrrheensche zee ten Oosten en van het Alpisch gebergte ten Noorden ingesloten, droeg bij de Ouden onderscheidene naamen, van deszelfs ligging ten opzichte van andere Landen, of van deszelfs oudste beheerschers, ontleend. (1) Schoon door Verdeeling
van Italië.
veele onderscheidene volken bewoond, verdeelde men hetzelve voornaamlijk in drie hoofddeelen. Het eerste droeg den naam van Gallie aan deze zijde van de Alpen, het welk zich van het Alpisch gebergte tot aan de rivier Aesis of de Stad Ancona langs de Adriatische, en tot aan de rivier Macra langs de Tyrrheensche zee uitstrekte. Het verkreeg den naam van Gallie, na dat de Galliërs, onder de regeering van Tarquinius den Ouden, in het zelve waren ingevallen, terwijl de bijvoeging van aan deze zijde der Alpen het

(1) Dion. hal. L. I. (edit Sylb. 1691) p. 27, 28. aull., Noct. Att. L. X. c. 1.