Pagina:TDKGM 01.001 Surat dari Administrator Kementerian Koloni kepada R. M. Soewardi Soerjaningrat.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

(handgeschreven:)
Naar aanleiding van de klacht
omtrent mogelijke ,,onderschepping”
van brieven.


's-Gravenhage, den 5 Januari 1913.
 

De Minister van Koloniën heeft mij opgedragen U, in antwoord op Uw schrijven van 2 dezer, mede te deelen, dat klachten over het zoekraken van brieven bij den Directeur van het Postkantoor moeten worden ingediend, wanneer een onderzoek naar zoekgeraakte brieven door den geadresseerde niets opgeleverd heeft.

Ik heb de eer mij door deze van Zijner Excellenties opdracht te kwijten.

 

De Administrateur, 
Chef van het Kabinet 
des Ministers van Koloniën, 

(Handtekening) 
 

 Aan
den Heer R.M. SOEWARDI SOERJANINGRAT,
 te
 's-GRAVENHAGE