Pagina:TDKGM 01.003 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


Afschrift

's Gravenhage 30 October '13 

Aan  

Den WelEdGestr.Heer 

Mr. H.J.Abendanon 


 WelEdGestr. Heer!

In verband met ons langdurig gesprek ten uwen huize te 's Hage, heb ik de eer U alsnog hetvolgende mede te delen.

Wanneer ik U goed begrepen heb, dan ligt het in Uwe bedoeling, mij voor mijn studie hier in Holland financieel te ondersteunen, onder voorwaarde echter, dat ik mij wel zal terugtrekken van de beweging welke blijkbaar uwe sympathie niet verdient heeft.


Het enige wat me niet geheel duidelijk is, ligt echter in de vraag, of U inderdaad wenscht dat ik gedurende de studie, niet aan de beweging deelneem, of dat U mij inderdaad geheel en al wilde terugbrengen op het "pad der evolutie", zooals door U gedurende ons gesprek bedoeld.

Gaarne antwoord van u verwachtende,

Hoogachtend 

Uw dw. dr[1] 

Suryaningrat 

Galileïstraat 38. Haag

 
  1. Uw dienstwillige dienaar (wikisource editor)