Pagina:TDKGM 01.005 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

Ministerie
 van
Koloniën.


  's-Gravenhage, 6 Juli 1914


Aan 

den Heer R.Soewardi Soerjaningrat 

te 's-Gravenhage 


Naar aanleiding van Uw telegram heeft de Minister mij opgedragen U mede te deelen dat zijne Excellentie U thans heden, in den loop van den namiddag verwacht.De Administrateur 
Chef van het Kabinet 
Des Ministers van koloniën, 

Pleyte