Pagina:TDKGM 01.015 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerdVERKORTINGEN
voor bijzondere aanwijzingen in de telegrammen.


Rpx. = Antwoord betaald x (woorden).
XP. = Bode betaald.
DP. = Bestelgeld betaald.
D. = Dringend.
TO. = Collationneering.
PC. = Kennisgeving ontvang.
TR. = Telegraaf restant.
GP. = Poste restante.
MP. = Eigenhandig.

Nadruk verboden.


NB. Het rijk vergoedt geene schade door het verminken, vertragen of verloren gaan van een telegram veroorzaakt


Ontvangen te 's Gravenhage, den 12/7 1918, ten 17u.10m. namiddags door (handtekening)MEDAN 36 29 8/7 3.10 SR EASTERN -:= LCO := SUARDYSOEY ANINGRAT HAAG :

 

= WE HAVE GIVEN YOU AUTHORITY ATTENDING ALL OUR CLAIMS IN ALL DIRECTIONS
ESPECIALLY THAT OF OUT CABLE SENT TO MEESTER MARCHANT= SARIKAT ISLAM BOEDI OETOMO

Corn. Jolstraat 68