Pagina:TDKGM 01.029 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


Weesperzijde 12 Watergraafsmeer  

21 September 1918 


Zeer geachte Heer,

In antwoord op Uw schrijven dato 19 dezer kan ik U mededeelen dat ik gaarne mijn medewerking zal verleenen voor een uitgave die ongetwijfeld aan de onderlinge waardeering en samenwerking van Oost en West te goede zal komen.

Bij deze machtig ik U dan ook om bij de aankondiging van Uwe uitgave van mijn bereidverklaring tot medewerking melding te maken.

Het onderwerp "de biologie in het Indisch onderwijs" lijkt mij uitstekend gekozen en wil ik gaarne een korte inleiding van een pagina of drie voor een dergelijke brochure schrijven.

Misschien komt het u gelegen mij Zondag a.s. 29 dezer s'avonds even hierover te komen spreken in de Haag waar U mij dan vinden kunt hetzij in Pension Nievelt Laan van Meerdervoort 257 of te huize van mijn vader Laan van Meerdervoort 277. Wij kunnen dan hierover nader mondeling van gedachten wisselen.


Hoogachtend, 
dienstwillig 

Z.Kamerling