Pagina:TDKGM 01.076 (3 1) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

No. 2a

EXTRACT uit het Register der Besluiten
van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië.
Batavia, den 18den Augustus 1913.

Gelet enz.

Gelezen enz.

Overwegende:

dat in het begin van de maand Juli 1913 zich te Bandoeng een Comité heeft gevormd onder den naam van "Inlandsch Comité tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid", welk Comité werd aangekondigd en in de belangstelling ook van het niet-Inlandsch publiek werd aanbevolen in het Tweede Blad van het op den achtsten van genoemde maand verschenen nummer van het dagblad "De Expres", waarvan redacteur is Tjipto Mangoenkoesoemo;

dat blijkens een door dit Comité verspreide circulaire No.I, gedagteekend Bandoeng 12 Juli 1913, hetzelve zich onder meer ten doel stelt om op den dag van de viering van het eeuwfeest van Nederlands onafhankelijkheid tot Hare Majesteit de Koningin een telegram te richten, waarin, nevens gelukwenschen en huldebetuiging, opheffing van artikel III van het Regeerings-Reglement en de instelling hier te

Aan

Tjipto Mangoenkoesoemo.