Pagina:TDKGM 01.124 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

PROJUSTITIA

Raad van Justitie te Semarang
2de KAMER
In Naam der Koningin 

Wij, Meester I.J.Dermont
Rechter-Commissaris, van Strafzaken bij den Raad van Justitie te Semarang
Gelezen de missie van onzen ambtgenoot te Batavia ddo 15 Juni 1920 nr 117

 

Bevelen de dagvaarding van
II  R.M Soewardi Soerianingrat, journalist, thans gedetineerd in den Centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang.
om op Maan dag den een en twintigsten Juni 1900 en twintig des morgens ten ure in persoon voor ons te verschijnen in onze gewone verhoorkamer, in het gebouw alwaar de Raad van Justitie te alhier zitting houdt, ten einde als getuige gehoord te worden omtrent zoodanige zaken als waarvan kennis zal worden gegeven, met aanzegging tevens dat bij niet-verschijning ter plaatse en te ure voorschreven, de straffen, bij de Wet bepaald, zullen worden toegepast.

Aldus gedaan op heden Zaterdag 19 Juni 1920

door Ons


Rechter-Commissaris v/d.  
(w. g.) I.J.Dermont 
Voor Copie conform: 
De Deurwaarder bij den Raad 
van Justitie te Semarang. 

(handtekening) W.G.Mierop 


 
z. o. z.