Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


-3-


gebruikelijke benaming, waardoor misleiding ten aanzien van den aard van het gegeven onderwijs ontstaat, is de bepaling ontworpen (art. 12), dat de bij het Gouvernement gebruikelijke benamingen alleen mogen worden gebezigd met vergunning van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst. De Gouverneur-Generaal doet U verzoeken aan dezen maatregel nauwkeurig de hand te houden en derhalve zorg te dragen, dat de particuliere scholen voortaan nlet langer opschrlften voeren, die gelijk zijn aan of vrijwel overeenkomen met de bij het Gouvernement gebruikelijke benamingen. Dit geldt met name voor de titels "Hollandsch-Inlandsche school" of "Hollandsch-Chineesche school", die veelal worden gebezigd door onderwljsinrichtingen, die geenszins op het peil staan eener openbare H.I.S. of H.C.S.

Uiteraard zal de aanduiding H.I.S. niet mogen worden gehandhaafd onder voorgeven, dat deze aanduiding een afkorting is voor "Hollandsch-Indische school" of "Hollandsch-Indonesische school".

Ten aanzien van het reeds in functie zijnde onderwijzend personeel is bepaald, dat zij binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de ordonnantie de vergunningsaanvrage zullen hebben in te dienen; zoolang omtrent die aanvrage niet is beslist, kan het onderwijs doorgaan (art. 19). Een model-vergunningsaanvrage zal U binnenkort door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst worden toegezonden.

Omtrent het algemeene karakter van de toezicht-ordonnantie wenscht de Gouverneur-Generaal