Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


-7-

niet-gesubsidieerde scholen, waar door Europeanen onderwijs wordt gegeven aan Europeanen, vermits voor dezen vorm van onderwijs de bepalingen van de artikelen 26 - 30 van het Europeesch onderwijsreglement (Stbl. 1894 No. 192) blijven gelden; voor laatstbedoeld onderwijs blijft het bezit eener akte vereischt en kan dus een vergunning door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur worden gemist.

Volgens art. 2 omvat de ordonnantie evenmin het huisonderwijs en het godsdienstonderwijs. Personen, dle uitsluitend godsdienstonderwijs geven, blijven onderworpen aan de ten aanzien van dit onderwijs geldende bepalingen; geven zij daarnaast onderwijs in een of meer schoolsche vakken, dan hebben zij daartoe vergunning noodig ingevolge de toezicht-ordonnantie. Er dient met nadruk op te worden gewezen dat personen, dle zich bezig houden met het geven van godsdienstonderwijs, waaronder mede valt het onderwijs in dle vakken, die kunnen worden aangemerkt als voorbereidend godsdienstonderwijs, dat daarbij aansluit en behoort en onmlsbaar is om het eigenlijke godsdienstonderwijs met vrucht te kunnen volgen (gedacht wordt aan lezen, schrijven en rekenen) niettemin voordat onderwijs ten volle de bepalingen hebben na te komen, welke daarvoor bijzonderlijk zijn gesteld.

Ofschoon wellicht ten overvloede kan nog worden opgemerkt, dat de nieuwe ordonnantie zich ook uitstrekt over het voortgezet onderwijs en het vakonderwijs in den ruimsten zin. Dit