Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/9

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


-9-

ring der ordonnantie zijn belast de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, de inspecteerende ambtenaren van het onderwijs en de ambtenaren van den dienst der Chineesche Zaken. Een nadere regeling van de wijze, waarop deze drie categorieen van autoriteiten moeten samenwerken, is den Gouverneur-Generaal onnoodig voorgekomen in het vertrouwen, dat deze samenwerking in de practijk op vlotte wijze zal worden gevonden, evenals zulks onder de werking van het G.B. van 21 Juli 1923 No. 1x (Stbl. 374) het geval was.

Door mededeeling van het vorenstaande, met het verzoek daarnaar te handelen en de onder U staande ambtenaren van het B.B. te doen handelen, heb ik de eer mij van een door den Gouverneur-Generaal gedane opdracht te kwijten.