Pagina:TDKGM 01.140 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Dr. Ir. H.J.Kiewiet de Jonge

Djokjakarta 14.10.32 


Hooggeachte Heer Ki Adjar Dewantoro.


Voor enkele dagen ben ik in Djokja en omstreken, en maak van mijn vrijen tijd gaarne gebruik enkele kennismakingen te hernieuwen.

Mijn aangename herinneringen aan mijn vorig bezoek aan U doen mij U vragen, of wij elkaar weder eens zouden kunnen ontmoeten. Schikt Zaterdagavond, Zondag overdag of 's avonds of schikt U beter Maandag?[1]

Gemakshalve wil U wellicht op dit briefje het antwoord zetten. Mocht U niet thuis zijn, dan is mijn adres Grand Hôtel. Zou ik daar, in verband met andere plannen, morgen voor 12 uur antwoord mogen verwachten?

Ik zou er de voorkeur aan geven bij U te komen, daar praten wij in een prettiger atmosfeer dan hier.

Ik hoop U spoedig te ontmoeten en verzoek u wederom de verzekering van mijne hoogachting te willen aanvaarden.

(handtekening) H.J.KiewietdeJonge 

Brenger dezer wacht op antwoord

als U thuis is.

  1. Kan U mij de keuze tusschen twee dagdeelen laten?