Pagina:TDKGM 01.142 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

REGEERINGSGEMACHTIGDE
 VOOR
 ALGEMEENE ZAKEN
 BIJ DEN
 VOLKSRAAD

Djokjakarta 21.10.32
 

Hooggeachte Heer Ki Adjar Dewantoro,

Zooeven ontving ik nevengaanden brief van het Departement van Onderwijs. Uiteraard klinkt een administratieve instructie als deze steeds enigzins koel en streng, maar ik vertrouw, dat U er uit zal blijken, dat geen bij-oogmerken worden bedoeld. De heer Gobée kan zich er blijkbaar, behoudens de door hem voorgestelde wijzigingen–welke kunnen worden aangebracht–mee vereenigen.

Gaarne telefoneer ik u straks hoe laat wij elkaar kunnen ontmoeten, want het is natuurlijk gewenscht dat u eerst gelegenheid heeft tot rustig lezen en overdenken.

Wil de verzekering van mijne hoogachting wederom aanvaarden.

 
(handtekening) H.J.KiewietdeJonge