Pagina:TDKGM 01.146 (2 2) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


Er is bv. geen kindertuin. Ik erken intusschen dat men van een nieuwe school niet alles vergen kan en dat in Oost Java de T.S. wel weer sterk van de moederschool afwijken.

Ik ben nog steeds wat overwerkt na mijn overmatig zware desa-onderzoek en vind hier ook onbeperkt werk te doen, zoodat ik een vacantie hard noodig heb. Qu....... ........ ....?

Het is hier anders mooi en inspireerend werk en positiever dan wat ik te Batavia kon doen.

Hoe maken mijn Adjar en U het? Ik denk vaak aan de mooie uren bij U doorgebracht. Zij vergezellen mij als een kostbaar bezit door het leven.

Met hartelijke groeten aan U allen


Uw toegen. 

(handtekening) Van Zutphen 

Blitar 27 -IV -'32

Natuurlijk heb ik den heer Soenjoto eerlijk gezegd dat ik U dit "versje" zenden zou en in een prettig open gesprek heeft hij de paedagogische bezwaren wel onderschreven.