Pagina:TDKGM 01.158 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


ADVISEUR

voor

INLANDSCHE ZAKEN

No. 1276/E-4.

bijl:2.


BATAVIA. 4 September 1937.


Zeergeachte Heer Dewantoro,

Hierbij doe ik U toekomen, in afschrift, de brieven van de directeuren van Financiën en Justitie, die, zooals U reeds bekend, de basis vormden voor de beslissing der Regeering inzake de loonbelasting t.a.v. Taman Siswo. Het zal U blijken dat deze materie vooral door den directeur van Financiën vrij uitvoerig in beschouwing is genomen. Ik verzoek U om aan den inhoud der stukken geen publiciteit te geven.

Met beleefde groeten,

Hoogachtend,

Uw dienstwillige,

(handtekening) E. Gobée


Aan

den WelEdelGeboren Heer

Ki Hadjar Dewantoro,

Taman Siswo

Jogjakarta.


("geen publiciteit" is onderstreept en in de kantlijn van de aantekening 'Geheim' voorzien)