Pagina:TDKGM 01.209 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Ik hoop echter dat U het exemplaar dat ik U van Bra Widjaja deed toezenden zult willen aanvaarden.

Het is een verbeelding die, jaren onderbewust gerijpt, plotseling vorm en eigen leven kreeg. Een verbeelding, die niet gebeurtenissen van buiten niets had uit te staan; bloeiend op uit het onderbewustzijn en speciaal ook uit mystieke belevenissen. Een verbeelding waarin het eeuwige van Java’s heiligen berg en van den wind die om zijn schoone flanken waait, zingt en fluistert.

Achteraf heb ik historische gegevens bijeengezocht en voor volstrekt onwetende lezers bewerkt, maan


den nadat de novelle geschreven was. Zij hebben op de genesis geen invloed gehad, behalve misschien , onderbewust de reliefs van de monumenten op den Bekel, welke ik glad vergeten was, maar die zeker veel indruk op mij gemaakt hebben.

Veel en vaak heb ik aan Nji Hadjar en U gedacht en er naar verlangd mij weer eens te mogen verliezen in Uw zuivere en voorname wijsheid. Moge het U beiden goed gaan. Ik weet dat eerstvolgende generaties U ten volle recht zullen doen, eerst volgende generaties zullen beseffen wat zij u beiden en U trouwe