Pagina:TDKGM 01.224 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


27 JANUARI 37.

DB/15.
een manuscript
Uitgifte leerboekje
BabadTanah Djawi.

HoogEdGestr. Heer
E. GOBEE
te BATAVIA Centrum


Zeergeachte Heer Gobee,
Ik heb de eer UHEd, hierbij toe te zenden de COPIE van het IIIdeel van ons BABADleerboekje, door KI SANGOEBRONGTO geschreven (pseudoniem van den heer Pronowidigdo). De eerste twee deelen zijn reeds lang verschenen en ik weet, dat de P.I.D. daarvan reeds bij de verspreiding op de hoogte was.

Thans gaan wij het derde deeltje uitgeven. Aangezien daarin het gedeelte is opgenomen, dat o.a. de DIPO-NEGORO-oorlog behandelt, heb ik gemeend (om elken vorm van moeilijkheid te voorkomen) alvorens tot de uitgave (zelfs het drukken) over te gaan de copie eerst aan U te zenden, met de bedoeling, dat U zich met de betrokken instanties in verbinding zou willen stellen, opdat wij straks kunnen weten, of dan wel in hoeverre tegen de publicatie van het manuscript bezwaren bestaan.

In de hoop binnen niet al te langen tijd eenige inlichtingen van UHEd. te mogen ontvangen, noem ik mij als altijd,

Hoogachtend,

Uw dw,


P.S. Den 2den Januari zond ik U een paar afschriften omtrent het weigeren van een spoorkaart aan (kinderen van ?) S.S. beambten, waarvan de overweging luidde: omdat de Taman Siswo rood is; verder omtrent de aanslag in de bedrijf....belasting van onze Tamansiswo-leerkrachten te Malang. Kan U daaromtrent reeds eenig licht verschaffen?