Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/147

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 127 )

tjen aanzien. In zijne beweeging is hij zeer ſnel, en het is verwonderlijk, om de ſchoone knoopen en ſtrikken, waarïn hij zich draait, te begluuren; geene menſchenhand zou dit zóó juist, zóó kunstig, zóó door elkaêr gevlochten kunnen verrigten. – De Kokerworm is ook een zeer aartig Diertjen, dewijl het zijn Huisjen, waarmede het zich kan laaten drijven of zinken, ſamenstelt uit ſtukjens van Biezen of andere Waterplantjens, die het op malkanderen lijmt. Ik heb 'er eenen gezien, wiens Kokertjen of Huisjen zóó net was ſamengesteld, als of het door den kundigſten Wiskunſtenaar was gemaakt; alle ſtukjens waren kleine Stroohalmtjens, alle even lang, alle even dik, alle even ver van elkanderen. – Eindelijk, om U alle Inſecten niet optetellen, vind in en hier, vooräl in stilſtaande Moerasſige Wateren, tweeërlij Bloedzuigers, zwarte en bruin geſtreepte; de laatſten houd men, als zij niet geſpeend zijn, voor zeer vergiftig, als zij ten minſten iemand bijten, zwelt het ontzaglijk dik op. Zij zijn zeer taai van leven; men kanze, gelijk bekend is, midden doorſnijden, en de beide ſtukken blijven niet alleen levendig, maar elk groeit weder op nieuw aan, en word weder een nieuwe Bloedzuiger. Zij krijgen levendige jongen, deeze hechten zich aan den buik der Moeder vast, en zuigen dus aan dezelve; dit is weinig bekend. Dit Diertjen, het geen men als een Barometer kan gebruiken, en welks nut in de Geneeskunde overbekend is, was dus eene naauwkeuriger beſchouwing dubbel waardig.

Zie