Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/201

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 181 )

niet zóó juist, als zulks door den Kundigen en Geleerden Zender derzelven verrigt is, gelijk elke Lezer zelfs kan beöordeelen.]

"Bladz: 13. Hebben de Roomſchen de Vleeschhal in plaats van de groote Kerk gekoozen. Hoe algemeen dit verhaal mag zijn," [om dat het mij als Reiziger ook zoo verhaald wierd van onderſcheidene menschen, kon ik het ook niet anders opgeeven]; "bij kundigen en onpartijdigen onder de Hervormden word het als ongegrond aangemerkt. Wij wenschten wel, dat het waar was, maar vermoogen niets tegen de waarheid. Men vind 'er niets van in de Capitulatie bij van Heurn; maar op zekere gronden kan men bewijzen, dat de Kerken, door de Roomſchen aan de Gereformeerden zijn afgestaan. Dit is overtuigend beweezen door de Leden van onze Kerklijke Commisſie; dit ſtuk is op de pers, en zal eerlang worden uitgegeeven, met de ſtukken, die daartoe behooren. – " [Gaarne wenschte ik, dat dit ſtuk reeds voorlang het licht had gezien. – Ik en zeer veelen met mij zouden zeer graag zien, dat de Predikanten in de Majorij alle Stukken, Smeekſchriften enz., die zij in deeze dagen hebben MOETEN opſtellen, te ſamen in éénen bundel in het licht gaven, dit zou (zoo ik mij ten minſten verbeeld) zeker allergewigtigste Stukken kunnen opleveren. – Wij maanen hen hiertoe aan – !! – Zouden de Hervormden in de Majorij ook te lang hebben gezweegen en ſtil gezeten? – Heeft vrees hen ook te rug ge-

hou-
M3