Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/202

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 182 )

houden? – Waren zij ook bang voor meer haat enz. der Roomſchen? Welke is de reden, waaröm zij niets hierömtrent in het licht hebben gegeеven? – Wie kan ons deeze vraagen beäntwoorden? – ?? – ]

"Bladz. 14. Binnenpoort. Deeze is op last der Municipaliteit tot den grond toe afgebroken." [Deeze was in 1798 nog in haar geheel, en is in 1799 afgebroken, gelijk ik in mijne tweede Reize ook aanhaal. De Rariteiten, die men bewaard had, zijn den 20 Mai deezes jaars 1800 volgends Catalogus in het openbaar verkocht.

"Bladz. 15. Het Gouvernement; daarin zit nu het Departementaal Beſtuur. – commandement; dit word nu voor het Hof van Juſtitie in het Departement van de Dommel gereed gemaakt."]

"Bladz, 17. Taxae Cancessariae. Van dit Boek is eene nieuwe uitgaaf door P. O. Josselin, Predikant te Vegchel en Erp enz. enz. 1744. 8°" [Omtrent dit, voor eenen Proteſtant lezenswaardig boekjen, vind men bij J. G. zimmermann, over de Eenzaamheid, II Deel, Bl: 247 en 248. in de Note, het volgende: "De bijzondere opnoeming van alle ondeugden, welke de Heilige Vader te Rome voor geld vergaf, vind men in de Roomſche Cancelarij-taxe, te Rome in, 1514., te Keulen in 1515., en te Parijs in 1520 gedrukt. Bij voorbeeld: Volkomene vergeeving aan den geenen, die Vader, Moeder, Zuster of Vrouw had vermoord, vóór zooveel. Volkomene vergeeving aan een' Geestlijken wegens eenig vergrijp, ontſtaan uit de

„be