Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/203

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 183 )

begeerlijkheid des vleeſches, ook in dergelijke gevallen met Nonnen in of buiten het Klooster, met volkomene herſtelling van alle eer, waardigheid en inkomſten, vóór zoo veel. Volkomene vergeeving aan eene Non, welke meermaalen, binnen of buiten haar Klooster op bijſlaapen betrapt is, met volkomene herſtelling van derzelver eer en waardigheid; ook met de vrijheid, dat zij Abtdis kan worden, vóór zoo veel, enz." Ik voeg hier aangaande dit boekjen nog bij: dat, behalven de drie door den kundigen Zimmermann opgegeevene uitgaven van hetzelve, benevens de uitgaaf te 's Hertogenbosch 1664. en die van P. O. Josselin 1744. 'er nog twee uitgaven, zoo als mij bij nader onderzoek gebleeken is, van die Taxae zijn; naamlijk: te Keulen 1523. en te Venetiën 1584. – Ik denk mijnen Lezeren geenen ondienst te doen, met 'er dit volgende nog bij te voegen. – Men wil, dat de Taxae Cancellarie een voord brengſel zoude weezen van Paus Joännes XXII, het geen vervolgends op last van Paus Leo X te Rome 1514. in het licht is verſcheenen. In het vervolg begon men zich, en te recht, over hetzelve te ſchaamen, en men zocht hetzelve op allerlij wijzen te verdonkeren; het wierd even daaröm op het Concilie van Trente onder de verboodene Boeken, en wel van den eerſten rang, geplaatst, gelijk men zien kan uit het Register der verboodene Boeken (Index librorum prohibitorum) van gemeld Concilie, welke Index op bevel van Koning Philips III en den Hertog van

Al-
M4