Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/204

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 184 )

Alba te Luik 1570. is gedrukt. Men heeft echter, hoe ſterk men gepoogd heeft, om dit wangedrocht te ſmooren, nimmer zijn oogmerk kunnen bereiken. – De 's Hertogenbosſche uitgaaf van 1664. is van woord tot woord gedrukt naar het Exemplaar van Leo X te Rome 1514. uitgegeeven, en ook zeer naauwkeurig vergeleeken met den Parijſchen Druk van 1520.]

"Bladz: 18. Eene zekere Jufvrouw. Dit geval was hier bij de Proteſtanten geheel onbekend." [In eenen post-scriptum voegt 'er de zeer geëerde Schrijver bij:] "Na het ſchrijven van deezen brief vernam ik: Het geval van die Jufvrouw is bij eenige Proteſtanten bekend."

"Bladz: 23. Izabel. Hier is maar één Predikant geweest, naamlijk C. de Wit, die 1733., voor zesden Predikant in de Stad beroepen is."

"Bladz: 26. Lodewijk de XIV. Dit word door anderen verhaald van den tooren te Vucht, maar uit van Heurn III: 199. zou men voor uw berigt beſluiten."

[Den Zender deezer zeer gepaste en juiste Aanmerkingen zij hier openlijk mijn hartlijken dank toegewijd, doch tevens verzeld van dien wensch, dat zijn E. mij verder met zijne geëerde brief, wisſeling gelieve te verëeren.
Laat mij ook het geen andere tot Verbetering hebben bijgedraagen, hier bijvoegen, en ook eenige zaaken, die den Reiziger niet heeft opgemerkt,

of