Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/238

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 218 )

kwamen hier veele Varkensdrijvers bij deezen Waard of in deeze Herberg, om hunne Varkens te verkoopen, hierdoor wierd de toevloed herwaards ſterker, men bouwde 'er meer Huizen, en men noemde deeze plaats Varkenswaard. Eindelijk de Valkenjagt hier in zwang komende, werd deeze naam in Valkenswaard veränderd. – – In 1745 woonde hier een Hervormde, die als Menſchenvriend van allen bemind wierd; men verhaalt, dat zijn Roomſche Buurman, die voor het uitwendige altijd zijn boezemvriend was geweest, tot hem (men verwachte toen de Franſchen in de Majorij) zou gezegd hebben: "Nu de Franſchen afkomen, zal het ſchielijk met de Geuzen gedaan zijn, zij zullen kapot gemaakt worden, maar ik zal zorgen, dat Gij eenen zachten dood zult krijgen." – In die dagen dachten de Roomſchen reeds zóó menschlievend, en nu, als zij maar konden, zou het nog erger weezen. – De bermhartigheden der Roomſchen jegens eenen Hervormden zijn wreed! – !! – !!! – – Te

Dommelen

Heeft men zich de Kerk der Hervormden toegeëigend, ſchoon men geen voorneemen heeft, omze te gebruiken. [Dit Dorpjen heeft zijnen naam van de Rivier de Dommel, welke outijds Dutmala zou genoemd zijn geweest, ontvangen. De Heer W. C. Ackersdijk ſchijnt den naam deezer Rivier van demp, damp, domp te willen

af-