Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/239

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 219 )

afleiden (Alg: Vaderl: Letteröeffeningen voor 1800 Mengelw: Bl: 253.), doch zijn Ed:, wiens kunde en braafheid ik hier openlijk hulde doe, neeme het mij niet kwalijk, dat ik hierin van Hem verſchil. – Zou men het woord Dommel niet veel beter van het Hoogduitſche Tummel, eene draaiing, kunnen afleiden. De Dommel kan wegens haare veelvuldige kronkelingen geſchikt dien naam voeren, zij vertoont zich als een' tweeden Mæänder-ſtroom. – Ik heb ook aangetoond, dat in de Majorij veele Hoogduitſche woorden worden gevonden, en het is overbekend, dat wij in onze taal veele woorden bezitten, die volmaakt met het Hoogduitsch inſtemmen, uitgenomen dat wij eene D ſtellen, waar de Duitſcher eene T gebruikt. Moet men in de afleiding (derivatio) der woorden niet het eenvouwige kiezen? – In de Majorij zegt men dikwerf: Ik ben in den dommel, dat is: ik ben in de maaling; ik bevind mij in eenen maalſtroom; mijn hoofd draait: ik ben verward van gedachten. – – Te Dommelen is Simon Verepæus bijgenoemd Dommelanus gebooren. Hij was Kanonnik der groote Kerk te 's Bosch en Opziener der School aldaar, gelijk de Heer Ackersdijk l. l. aanhaalt. – Hij was ook een groot Taalkundige.]

Riethoven

Is de geboorteplaats van den Bisſchop van Iperen, Martinus Riethovius. Hij zou van Schaapherder trapswijze tot deeze waardigheid

zijn