Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/247

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 227 )

ſterk geijverd hebben, ſchoon zij zich andere even dwaaze bijgeloovigheden niet aantrekken, alhoewel zij 'er mede ſpotten. [Dit is geen Wonder. – Andere bijgeloovigheden vullen hunne beurs, en hier ging een Bedrieger met den buit ſtrijken.] Eindelijk kwamen eenige Gerechts-dienaars uit 's Bosch, om deezen wonderdoenden Deugniet op te pakken, doch hij ontſnapte, en begaf zich met zijnen Olie in de nabijheid van Luik, waar hij, wegens zijne ſnoode bedriegerijën gevangen en gevonnist is, en hierdoor is die Wonderprepheet in vergeetenheid geraakt. – Te

Oosterbeers

Hebben de Roomſchen de groote Kerk genaast, ſchoon zij dezelve, wegens den verren afſtand van het Dorp niet willen gebruiken. De Regeering van dit Dorp heeft den Schoolmeester gedwongen, om eene Kamer voor het uitöeffenen van den Hervormden Godsdienst af te ſtaan. – Men heeft den Hervormden hier op alle mooglijke wijzen hunnen Godsdienst verbitterd. – De Pastoriewooning (de Predikant is reeds in 1795 overleeden) is door de Regeering ten voordeele van het Dorp verhuurd; alhoewel de Clasſis van Peel- en Kempenland de huishuur ten vollen betaald heeft, zoo eiſchen de Roomſchen evenwel nog de huur voor de Pastorie; daar te boven heeft de Schoolmeester, door bedreigingen en vrees van afgezet te worden, ook nog de Pastorie-huur betaald; dus driemaal huur voor één huis. Kan 'er dit door? – ?? – Te

Moer-
P2