Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/43

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

(23)

haatlijk is het niet, wanneer eene Regeering zoo partijdig omtrent den eenen of anderen Godsdienst handelt! – Is dit liefde? – Mag eene Regeering zulke slechte voorbeelden geeven, en op deeze wijze haat en vervolgzucht (wat is het toch anders?) voordplanten?

Tilburg wierd in 1672. geheel door de Franschen uitgeplunderd. – Terwijl ik hier was, ging ik ook eens naar Riel en Goorle, doch ik vond er niets opmerklijks te bekijken. Eindelijk verliet ik het voor mij, wegens het geval met de Jooden, haatlijk Tilburg, en wandelde naar Hillverenbeek.

Dit Dorp, waarvan ik U reeds in het voorige jaar iets deed kennen, zou, volgends het geen men mij nu verhaalde, zijnen naam ontleend hebben van eene zekere Graavin, die tevens eene Heilige was, men noemde haar Hildewaris of Hilvaris. Gaat dit gevoelen door, dan zou dit Dorp zijnen naam niet verschuldigd zijn (gelijk ik U toen schreef en ook nog geloof) aan het levendig riviertjen de Hilver, maar aan eene Heilige, welke, naar alle waarschijnlijkheid nooit op deeze aarde geleefd heeft; en dat zij buiten deeze aarde in den eenen of anderen Planeet zou hebben gewoond, dit zal niemand, zelfs de ligtgeloovigste Roomsche niet, willen gelooven. – Om toch alles waarschijnlijk te maaken, verhaalt men ook, dat Sinte Hilvaris hier de Kerk, die aan den H. Petrus gewijd is, gebouwd en 'er een Kapittel van Kanonniken gesticht zou hebben; ook heeft men hieröm Hilvarenbeek in plaats Van Hilverenbeek

ge-
B4