Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/60

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

(40)

Lommel heeft veel geleden door oorlogsrampen; het wierd verscheidene maalen afgebrand. Dit is ook het lot geweest van de meeste Dorpen der Majorij, en wie weet, of 'er wel één Dorp in dit gansche landschap is, het geen deezen ramp van het alvernielend oorlog niet één- of anderemaal ondergaan heeft – Ach! hoe gevoelig treft deeze gedachte het hart van elken Menschenvriend!!..... In den jaare 1575 zouden hier tweeduizend menschen door de pest weggerukt zijn geworden. – In het begin der zeventiende eeuw zou men hier agttienduizend Schaapen geteld hebben, doch dit getal komt mij wat ongelooflijk voor, schoon het zeker is, dat de Schaapenteelt hier nog zeer sterk, en dat de gelegenheid, wegens de uitgestrekte heiën, 'er hier ook zeer geschikt toe is.

 Vervolg.

Gisteren morgen zeide ik Lommel vaarwel, met voorneemen, om naar Budel te wandelen, doch eer ik nog mijne wandeling begon, wierd mij door mijnen waard en waardin ernstig afgeraaden, om thands den gewoonen weg derwaards, wijl hij langs de grenzen loopt, te neemen, ik ging derhalven door eene groote heide naar Valkenswaard. Ik zal U niets van dit Dorp zeggen, wijl ik zulks in het voorleden jaar gedaan heb; dit alleen wil ik hier invoegen, dat de Roomschen sedert dien tijd den Hervormden hier de Kerk ontnomen hebben. – Dewijl ik eerst morgen of overmorgen van hier denk te vertrekken, zoo begaf ik mij

he-