Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant/Jaargang 1910/Nummer 186/Eerlang – half September – zal te Amsterdam een nieuw weekblad verschijnen, getiteld De Nieuwe Amsterdammer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerlang – half September – zal te Amsterdam een nieuw weekblad verschijnen, […]
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 11 augustus 1910
Titel Eerlang – half September – zal te Amsterdam een nieuw weekblad verschijnen, […]
Krant Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
Jg, nr ?, 186
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [2]
Opmerkingen Theodore Matthieu Ketelaar vermeld als Th.M. Ketelaar, Gerrit Bolkestein als G. Bolkestein, Theo van Doesburg als Th. van Doesburg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      – Eerlang – half September – zal te Amsterdam een nieuw weekblad verschijnen, getiteld De Nieuwe Amsterdammer, onder redactie van de hh. dr. J. C. Eringaard en Th. M. Ketelaar, lid van de Tweede Kamer.
      Dit nieuwe weekblad zal gewijd zijn aan staatkunde, sociale wetgeving, vraagstukken van den dag, wetenschap, kunst en letteren. Voor éen of meer van deze onderdeelen hebben hun medewerking toegezegd de hh. Ch. E. H. Boissevain, G. Bolkestein, prof. dr. H. Brugmans, prof. dr. D. van Embden, mr. A. B. Gomperts, mr. J. N. van Hall, J. van Hettinga Tromp, mevr. Van Itallie–Van Embden, prof. dr. Ph. Kohnstamm, mr. M. A. H. L. van Lier, Simon Maris, mr. A. Perel, Kl. de Vries Sz., mr. J. H. van Zanten en anderen.
      Bij elk nummer van het weekblad zal een plaat worden gevoegd, ontworpen door Th. van Doesburg.
      ’t Weekblad verschijnt om gevolg te geven aan den van verschillende kanten geuiten wensch, dat een blad, in de hoofdstad verschijnend, in beslist vooruitstrevenden geest, de verdediging zou voeren van de vrijzinnige beginselen. Op de erkenning der gegrondheid van dezen wensch vestigt de Nieuwe Amsterdammer zijn recht van bestaan.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (9 augustus 1910) ‘Een nieuw weekblad’, Het Vaderland, Eerste Avondblad, [p. 1] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (9 augustus 1910) ‘Uit Amsterdam. Een nieuw vrijzinnig orgaan’, Land en Volk, [p. 2] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (10 augustus 1910) ‘De nieuwe Amsterdammer’, Amersfoortsche Courant, [p. 2].
  • Anoniem (10 augustus 1910) ‘Een nieuw weekblad’, Delftsche Courant, Eerste Blad, [p. 2] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (10 augustus 1910) ‘Medio Sept. a.s. verschijnt te Amsterdam het weekblad „De nieuwe Amsterdammer”, onder redactie van dr. J. C. Eringaard en Th.M. Ketelaar, lid der Tweede Kamer. […]’, De Avondpost, eerste blad, p. A 2 (gedeeltelijk).
  • Anoniem (10 augustus 1910) ‘Medio September zal te Amsterdam een nieuw weekblad, getiteld „De Nieuwe Amsterdammer,” onder redactie van de heeren dr. J. C. Eringaard en Th. M. Ketelaar, lid van de Tweede Kamer, worden uitgegeven. […]’, Leeuwarder Courant, [p. 2] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (11 augustus 1910) ‘Een nieuw weekblad’, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, eerste blad, [p. 1-2] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (11 augustus 1910) ‘Kunsten en Wetenschappen’, Zutphense Courant, [p. 2] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (5 september 1910) ‘Weer een nieuw periodiek’, De Sumatra Post, tweede blad, [p. 4] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (9 september 1910) ‘Een nieuw blad’, De Preanger-Bode, avond-editie, eerste blad, [p. 3].