Venloosch Weekblad/Jaargang 34/Nummer 42/Uit Heithuizen meldt men ons dd. 11. October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit Heithuizen meldt men ons dd. 11. October: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum 17 oktober 1896
Titel Uit Heithuizen meldt men ons dd. 11. October: [...]
Krant Venloosch Weekblad
Jg, nr 34, 42
Editie, pg [Week], Eerste Blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Uit Heithuizen meldt men ons dd. 11. October: Bij gelegenheid der plechtige inzegening van de nieuwe gebouwen van het klooster-pensionaat der Franciskanessen, door den weleerw. heer rector Linsen, waren wij getuigen van de offers, die de eerw. overste zich getroost om alles degelijk en doelmatig voor het onderwijs en de gezondheid der leerlingen te laten inrichten. Niet alleen zijn leer- teeken- speel- en slaapzalen ruim en luchtig, maar zij zijn tevens uitstekend verlicht en worden op de voor de gezondheid meest doelmatige wijze verwarmd.
      De leermiddelen zijn in ruime mate voorhanden en alle ingericht volgens de laatste voorschriften, uitvindingen en toepassingen.
      Ook de meest eischende zal op het gebied van doelmatigheid en wat de hygiëne betreft, hier niets weten af te dingen. De bouwkundige, de heer Delsing van Roermond, en de uitvoerder, de heer Baeten van Roggel, hebben alle eer van hun werk.
      Deze inrichting, die langer dan eene halve eeuw bestaat en als de baanbreekster voor de opleiding van onderwijzeressen voor het bijzonder onderwijs optrad, handhaaft nog steeds bij elke gelegenheid haar ouden roem. De onderwijzeressen, rijk aan kennis en ervaring, staan met onovertroffen offervaardigheid en toewijding haren kweekelingen steeds ten dienste. Zij besteden met onverdroten en onvermoeiden ijver haar rijke gaven van geest en hart aan het onderwijs en de opvoeding der haar toevertrouwde leerlingen. Dit getuigen de honderden, die het voorrecht hadden, onder de leiding te staan van deze zusters Franciskanessen in deze bloeiende inrichting, welker voortdurend streven het is, alles in het werk te stellen om het onderwijs bevorderlijk te zijn en den haar toevertrouwden eene degelijke echt katholieke opvoeding deelachtig te doen worden.