Verdrag van Lissabon/Deel II/Derde deel/Titel I

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
TWEEDE DEEL NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE DEEL II - VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE door Europese Unie

DERDE DEEL HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE, TITEL I DE INTERNE MARKT

DERDE DEEL, TITEL II HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN


DERDE DEEL HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE[bewerken]

TITEL I DE INTERNE MARKT[bewerken]

Artikel 26
(oud artikel 14 VEG)
1. De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren, overeenkomstig de bepalingen terzake van de Verdragen.

2. De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen.

3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden vast om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te garanderen.

Artikel 27
(oud artikel 15 VEG)
Bij het formuleren van haar voorstellen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 26 houdt de Commissie rekening met de inspanning die bepaalde volkshuishoudingen met verschillen in ontwikkeling zich moeten getroosten voor de instelling van de interne markt en kan zij passende bepalingen voorstellen.
Indien deze bepalingen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.