Verdrag van Lissabon/Deel II/Vijfde deel/Titel IV

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VIJFDE DEEL, TITEL III SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN HUMANITAIRE HULP DEEL II - VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE door Europese Unie

VIJFDE DEEL EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE, TITEL IV BEPERKENDE MAATREGELEN

VIJFDE DEEL, TITEL V INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN


TITEL IV BEPERKENDE MAATREGELEN[bewerken]

Artikel 215
(oud artikel 301 VEG)
1. Wanneer een overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgesteld besluit voorziet in verbreking of gehele of gedeeltelijke beperking van de economische en financiële betrekkingen met een of meer derde landen, stelt de Raad, op gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de nodige maatregelen vast. De Raad stelt het Europees Parlement daarvan in kennis.

2. Wanneer een overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgesteld besluit daarin voorziet, kan de Raad volgens de in lid 1 bedoelde procedure jegens natuurlijke personen, rechtspersonen dan wel niet-statelijke groepen of entiteiten beperkende maatregelen vaststellen.

3. De in dit artikel bedoelde handelingen bevatten de nodige bepalingen inzake juridische waarborgen.