Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/15 mei/VVt Venetien, den 26. April. 1619

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 26. April. 1619’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 15 mei 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 26. April. 1619.

TOt Genua zijn wederomme 150. Duysent Croonen uyt Spaignen aenghecomen, die op Duytslant souden gheremitteert werden. Ende wert vande Stadt van Mylanen tot dienst vanden Coninck 200. Duysen Croonen ende Logijs voor 2000. Schantse-gravers begheert.
 Dese Seigneurie sterckt sich daghelijcx meer en̄ meer, sonderlijcx te water. De Generael Veniero is met 7. Galleyen ende eenighe andere Schepen naer die Armade tot Corfu vertrocken, hebben expres Mandement alle verdachtighe Schepen, insonderheyt Spaensche aen te tasten. Ende alsoo de Vice Coninck van Neapels in zijne Vlagghe een Peert voert, ’twelck anders des Coninckrijcx van Neapels wapen is: Die eenen Leeuw onder die voeten heeft: Soo hadde de voorsz Generael in zijne Vlagghe eenen Leeuw die een Peerdt in sijne Clauwen vast hout, setten laeten.
 Soo veel dat Spaensche Crijchsvolck in Italien aengaet, was noch gheen Ordinantie uyt Spaignen ghecomen, het schijnt dat des Keysers doodt, hunne saecken ende aenslaghen te rugghe hout.