Hoofdpagina

Uit Wikisource
Ga naar: navigatie, zoeken
Welkom bij Wikisource.png

Het is vandaag dinsdag 30 juni 2015. Er zijn in totaal 4.613 bronnen.
Gebruikersportaal - Artikelindex (op beginletter) - De kroeg - Oefenen in zandbak - Helppagina's
Hoe kan ik meedoen? - Waarom zou ik meedoen?
Nuvola filesystems services.png

Uitgelicht

De Wereldtaal Volapük Nuvola apps kdict.pngHet symbool van de Volapük beweging.

Welk nut heeft onze wereldtaal „volapük”?

Menigeen onzer landgenooten, ofschoon voorstander van het goede en vriend van den waren vooruitgang en beschaving, heeft misschien, wanneer een of ander tijdschrift over de volapük sprak, bij zichzelven gedacht: „Waartoe zou ik mij met die nieuwe taal bemoeien? Welk nut kan het hebben, dat ik mijn hoofd met dat geknutsel breek? Ik kan mij daarmee niet inlaten.” Als er over de schoonheid, de voortreffelijkheid van de nieuwe kunsttaal gesproken werd, heeft men gemeesmuild. Als er in dagbladen over den grooten, den reusachtigen voortgang der volapük werd gehandeld, heeft men onverschillig de schouders opgehaald. En op die wijze heeft menigeen niet de minste, de geringste poging aangewend, om zich met de wereldtaal bekend te maken. Men had er geen belang bij, men zag er geen nut in, en daarmede was de zaak afgedaan.

Lezer, die onverschilligheid ten opzichte der volapük moet verdwijnen. Niet langer moogt gij vreemdeling in Jerusalem blijven. Wij zullen trachten u in dit artikel van het nut, van de voordeelen onzer wereldtaal te overtuigen. Wij hopen, dat gij daardoor zult opgewekt worden eens kennis te maken met de nieuwe uitvinding, en dat gij de moeite zult doen zoo nu en dan eens en vrij uurtje aan volapük te besteden.

Vooraf verzekeren wij u, dat de geringe moeite, welke gij aanwendt, om de nieuwe taal te leeren, ruimschoots zal vergoed worden door het genoegen, dat gij zult smaken, indien gij kunt correspondeeren met alle beschaafde aardbewoners, die volapük kennen. Bovendien zal uwe kennis der moedertaal aangroeien, want volapük wil de natuurtalen niet verdringen, maar vordert integendeel eene nauwkeurige kennis der vaderlandsche taal. Gij zult scherper leeren denken, naarmate gij dieper in het streng logische volapük dringt, in de taal, waarin geene verwisseling en verwarring van begrippen mogelijk is.

Zonder nadere toelichting gaan wij deze gewichtige persoonlijke voordeelen voorbij. Wij gaan nu bespreken het nut, dat de handel, de wetenschap en de kunst kunnen trekken uit de heerlijke uitvinding van Schleyer.

Vooreerst de handel. In de negentiende eeuw is het verkeer tusschen de volken met reuzenschreden vooruitgegaan. Kooplieden zenden hunne waren naar Oost en West. Snelvarende stoomschepen, bliksemtreinen brengen de verschillende producten naar alle wereldmarkten en van daar naar alle streken der aarde. De telegraaf heeft de afstanden vernietigd. De groote handelssteden zijn de middelpunten geworden van het wereldverkeer. Daar komen kooplieden uit alle oorden bijeen. In de meest verschillende talen worden daar waren gekocht en verkocht. Daar heerscht eene Babylonische spraakverwarring. Hoe eenvoudig en gemakkelijk zou het nu zijn, indien al deze kooplieden zich met elkander onderhielden in volapük! In welke mate zouden zij hunne handelsbetrekkingen kunnen uitbreiden! Met hoeveel meer zekerheid, met hoeveel minder kosten zouden zij hunne producten kunnen verzenden en aan den man brengen! Naast hunne moedertaal werd niet meer vereischt de kennis van vreemde natuurtalen. Men bediende zich in de correspondentie met het buitenland slechts van het gemakkelijke, snel aan te leeren volapük. Thans reeds, hoewel op kleine schaal, worden op deze wijze handlesbetrekkingen onderhouden tusschen handelshuizen in Duitschland en Engeland. Handelsmannen uit Frankrijk verklaren zich gereed tot eene volapüka-correspondentie, terwijl vele kooplieden, die in China gevestigd zijn, hunne telegrammen aan Duitsche collegas in de wereldtaal opstellen. Ook de Russische regeering heeft aan hare ambtenaren ter telegrafie het behandelen van volapüka-telegrammen toegestaan.

  
Wikisource-logo.png

Welkom bij Wikisource

Bibliothek kalocsa.jpg

Wikisource is een verzamelplaats voor bronteksten in verschillende talen die ofwel tot het publiek domein behoren, ofwel zijn vrijgegeven onder GFDL.

Wikisource is een onderdeel van de Wikimedia Foundation, waarbinnen ook Wikipedia is gesitueerd. Artikelen in Wikisource mogen door iedereen zonder auteursrechterlijke belemmeringen worden geraadpleegd, geciteerd en vermenigvuldigd.

Nuvola filesystems folder grey.png

Indexen

Artikelindex · Categorieën · Museum
Willekeurig:
Afbeelding · Artikel · Categorie · Gebruikerspagina

Hoofdportalen:
Auteurs · De Aarde en haar volken · Historische documenten · Internationale verdragen · Middelnederlands · Muziekdocumenten · Rechtsdocumenten · Surinaamse rechtsdocumenten . Verenigde Naties · Verkiezingsgegevens


 
Nuvola apps xmag.png

Meest recent toegevoegde bronnen

Zusterprojecten: Andere Wikimediaprojecten


Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna) - Google Art Project - edited.jpg

Wikisource in andere talen

Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Hoofdpagina&oldid=44283"