Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/22 juni/VVt Ceulen, den 18. Dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen, den 18. Dito [=18 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 22 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Ceulen, den 18. Dito.

 Naer dien de saecken in Bohemen verwert staen, geeft het alhier alderley discours, ende moch sulcx wel tot eenen Religions Crijch comen, en vergaederen sich hier vele Oversten, Capiteynen ende bevel hebbers, wachten op goede bestellinge.
 Dese dagen sijn verscheyden reysen vele van de Statensche Ruyters, met 20. 30. 40 in troupen, opwaerts ghereden, met voorgeven datse naer Venetien willen, soo wy verstaen sijnse door Franckfoort ghepasseert, tot wat eynde salmen metter tijdt vernemen. De Baron van Aenhout, is voor weynich daegen alhier gheweest, Men segt, hy soude oock patenten vande Keyserlijcke Majesteyt hebben, om twee duysent Peerden, en 3. Regimenten aennemen laten, so soude de Erts-Hertoge Leopolt oock voor sijn persoone 1000. Peerden en̄ 2. Regiment te voet aennemen, tot dien heeft de selve noch 4. duysent Man, tot Passow liggen, die op hem wachteu.